Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Rapportering, budget och prognos

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen
Utvärderingsguide för nytt budget och prognossystem. Öka värdet av budget och prognosprocessen. – Addedos guide till hur finansiell planering och analys kan ge konkreta konkurrensfördelar

Utvärderingsguide för nytt budget och prognossystem

Addedo har samlat sina tankar kring process och systemstöd för budget och planering och hur man kan gå till väga när man skall utvärdera motsvarande system.

Ta gärna del av detta dokument genom att fylla i dina uppgifter i formuläret nedan.


   

  Här är några exempel på fördelar med slutet databasbaserat system för exempelvis budget och prognos:

  Fördelar med slutet databasbaserat system
   • Minskat manuellt arbete med sammanställning och konsolidering.
   • Enklare att jobba med flera olika prognos-/budgetversioner.
   • Minskat personberoende i budget- och prognosprocesserna. Rena Excellösningar har ofta en ursprunglig skapare som i regel är den enda/e som fullt ut behärskar den.
   • Mindre risk för manuella fel, trasiga länkar och felaktiga formler i Excelblad.
   • Processtöd, arbetsflöden och översikt för administratörer.
   • Förenklar möjligheten att arbeta med bottom up-perspektiv likväl som top down i en och samma modell. Kan ladda in data från ekonomisystem och andra försystem, vilket minimerar behovet av manuell inmatning av data (exempelvis utfall som användaren ofta vill ha med in i modellen som utgångspunkt och jämförelse).
   • Det går enkelt att exportera den färdiga budgeten/prognosen till organisationens andra beslutsstödslösningar. Vissa standardlösningar har dessutom beslutsstödslösningar som är tämligen integrerade med deras planeringslösningar.

  Lärdomar

  Fallstudie: Hur Veolia förbättrade planeringsprocessen av budget och prognoser

  För att förbättra planeringsprocessen för budget och prognoser bestämde sig miljöföretaget Veolia för att byta planeringsverktyg till Workday Adaptive Planning.
  Ta del av vår fallstudie nedan och se hur Addedo hjälpte till Veolia med förändringsresan.

  För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.    

   Fakta om Veolia

   • Veolia är ett av världens ledande miljöföretag
   • Koncernen har 170 000 anställda globalt.
   • I Norden omsätter Veolia knappt 4 miljarder kronor och har 1 200 anställda
   • Veolia Norden har 70 kontor i Sverige, Norge och Finland.
   • Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden och tolv tjänsteområden
   • Veolia arbetar med kommuner och företag för att de ska få ut så mycket som möjligt från sina resurser. Fokus ligger på återvinning, vatten, energi och energieffektivitet samt stödtjänster till industrin, exempelvis drift och underhåll av fabriker och reningsverk, och industrisanering.