Doktor.se tar hjälp av Addedo på sin fortsatta tillväxtresa.

Doktor.se, en av Sveriges största aktörer inom digital vård, väljer Addedo och Cognos Controller som stöd i sin fortsatta expansion. Man söker automatisera och förbättra kvaliteten i koncernrapporteringsprocessen men också hitta stöd för styrning och uppföljning. Ambitionen är att frigöra tid för ekonomifunktionen till mer värdeskapande och affärsnära aktiviteter.

Doktor.se driver idag både fysisk vård samt digital vård. Totalt arbetar cirka 500 medarbetare inom Doktor.se-koncernen. Man har som ambition att effektivisera och skapa bättre tillgänglighet till svensk sjukvård. Gruppen består av ca 15 bolag och har verksamhet i Stockholm, Uppsala, Sörmland och Skåne.

Besök Doktor.se hemsidan.

Doktor.se, en av Sveriges största aktörer inom digital vård, väljer Addedo och Cognos Controller som stöd i sin fortsatta expansion.
Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.