Konsulterna har ordet

Har du någon gång funderat på att jobba som konsult? Lyssna på hur delar av Addedos konsultorganisation upplever hur det är att jobba på Addedo. Det många av våra konsulter är överens om är att de flesta har arbetat i linjen och förstår de problem våra kunder möter. Därför frågade vi Veronika Fridén som nyligen började arbeta hos oss som konsult. Hur det skiljer det sig från att jobba i linjen jämfört med att vara konsult?

”Efter att nyligen bytt från arbete i linjen till konsultrollen kan jag främst konstatera att det är färre rutinuppgifter i konsultrollen vilket gör att arbetet känns mer varierat. Såklart finns det en viss trygghet i rutiner, men inom konsultrollen kommer det så småningom också finnas en motsvarighet. Vidare har du fler kontaktytor på olika bolag vilket ger en bredare bild hur och varför bolagen gör på ett visst sätt. Referenspunkten till hur och varför ändras med andra ord. Ens roll blir således mer inriktat på att lösa specifika problem kunden står inför och ge förslag på hur kunden processmässigt kan utforma flödet till koncernredovisningssystemet. En skillnad är också tidsskrivningen, den finns ju inte på linjen i den bemärkelsen som i konsultrollen, en ny rutinuppgift helt enkelt, säger Veronika Fridén”.

Se vår film där våra konsulter berättar hur det är att vara konsult och hur det är att jobba på Addedo.

Veronika Fridén, konsult på Addedo

Vad gör vi på Addedo?

Addedo är ett applikationskonsultföretag och finns med bolag i Sverige (Stockholm och Malmö) och Norge. Bolaget är partnerägt, och alla delägare arbetar operativt i företaget. Ungefär en tredjedel är idag partners och delägare. Vi ser som vår yttersta uppgift att hjälpa våra kunder att skapa förutsättningar för bättre affärsbeslut genom att omsätta behov och möjligheter till konkreta lösningar. Det gör vi utifrån applikationskonsulting och verksamhetskonsulting.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.