Den 9 november hade Addedo nöjet att arrangera en frukostträff för cirka 65 koncernredovisningsspecialister, hållbarhetsexperter och CFOs på Citykonferensen i Stockholm. Temat var hur olika avdelningar och speciellt Group Finance samarbetar kring insamling och rapportering av Hållbarhetsdata.

Sustainable Finance Reporting Directive (SFRD) är något som redan många svenska företag berörs av och där den första mätperioden började redan första januari 2022. Vi fick höra om de nya kraven och hur tidslinjen ser ut samt en introduktion till ett nytt regelverk som förväntas ratificeras innan årsskiftet. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) kommer att börja gälla från första januari 2024. Fler bolag kommer att omfattas och det kommer även ställas högre krav på godkännande av leverantörer där de bl a behöver redogöra för sina sociala åtaganden och dokumentera för sina utsläpp och transporter, även om de själva inte har några specifika rapporteringskrav.

Med CSRD kommer kravet att hållbarhetsrapporten skall inkorporeras i förvaltningsberättelsen samt att den ska taggas digitalt enligt European Single Electronic Format (ESEF). Uppskattningsvis kommer förvaltningsberättelsen att växa med upp till 50 sidor. Detta innebär stora utmaningar både för företag och revisorer. Ett bolag som redan omfattas av SFRD och som är väl förberett för CSRD är Addtech och vi fick nöjet att lyssna på deras Hållbarhetsspecialist Oliva Lannegren. Addtech har länge hållbarhetsrapporterat och integrerat den i sin årsredovisning.

Trotts att inget lagstadgat krav har funnits för att revisorerna ska mer än bekräfta att en hållbarhetsrapport upprättats har Addtech valt att låta revisorerna granska själva innehållet. Med sina 140 bolag, verksamma i 20 länder är det ekonomer ute på bolagen som har uppdraget att rapportera hållbarhetsdata direkt in i Addtechs konsolideringssystem, Cognos Controller. Man har byggt särskilda blanketter för hållbarhetsdata och tycker att det fungerar bra att använda Controller för detta då rapportörerna redan är bekanta med systemet. Addtech arbetar aktivt med hållbarhet och det är något som genomsyrar organisationen och är framgångsfaktorn för en väl fungerande rapportering.

Samarbetet mellan olika avdelningar som legal, finance och hållbarhet samt att se den större bilden säger både Jillian och Olivia är nödvändigt för att lyckas. Det är ingen avdelning som längre själv klarar av att ta in all data, sammanställa den och sedan publicera den i årsredovisningen och på hemsidan. När vi frågade publiken, främst koncernredovisare vilken avdelning som bör bära ansvaret så svarade majoriteten ”Hållbarhet” men höll ändå med om att en laginsats krävs.

Just hur hållbarhetsrapporten ska in i årsredovisningen konstaterade vi kan leda till att fler bolag investerar i system där flera olika personer och avdelningar samtidigt kan arbeta med alla delar av årsredovisningen. System som kan hämta data från olika källor och tillhandahålla en ”Single truth” och sedan rapportera in enligt ESEF och i xbrl där så krävs.

Samarbete kunde vi fastslå är nyckel till framgång men även att kunna vara flexibel och snabbrörlig då regelverken och kraven snabbt ändras. Att inte nöja sig med ”good enough” när det kommer till hållbarhet är det sista vi tar med oss, för då är det väldigt enkelt att halka efter och svårt att komma i kapp igen.

Vill du ta del av presentationen? Den hittar du här.

Fyll i kontaktformulär för att få åtkomst till presentation

     

    Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.