Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Kommande webinars: addedo.Robot

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Automatisera tidskrävande och manuella processer i Cognos Controller och Planning Analytics med hjälp av addedo.Robot!

Flera av våra kunder har med hjälp av addedo,Robot börjat automatisera manuella processer i Cognos Controller och Planning Analytics. Roboten sparar dem massor av tid. De har dels valt att använda några av Addedos färdigutvecklade robotiseringar för Cognos Controller och dels valt att robotisera andra egna processer inom Financial och Business Control.

Under våren kommer vi att genomföra en webinarieserie där vi kommer att visa och berätta mer om addedo.Robot. Vi kommer både att presentera några av de färdigutvecklade processer som finns robotiserade, men även prata om hur man kan robotisera andra processer som man tycker är manuella och tidskrävande.

Våra webinarer kommer att genomföras enligt nedanstående schema och innehåll:

11 april – Avstämningar och validering av data
25 april – Skapa, arkivera och distribuera rapporter
16 maj – Förberedelser inför ny rapporteringsperiod
12 juni – Kundanpassade robot-lösningar

Anmäl dig gärna redan nu via länkar nedan

Avstämningar och validering av data

11 april, kl. 12:00-12:30

I Cognos Controller finns ett antal typer av avstämningar som man vill göra i samband med månads- kvartals- och årsbokslut. Vi går igenom några olika sätt att automatisera dessa avstämningar som synliggör felaktigheter och differenser tidigt i avstämningsprocessen.

• Automatisk avstämning av interna mellanhavanden – roboten identifierar vilka differenser som finns i koncernen och skickar e-postmeddelande till de rapportörer som har differenser. Om intresse finns att särskilja verkliga differenser från valutakursdifferenser är det också möjligt.
• Automatiskt via excellänken validera värden på konton och skicka feedback till rapportörer och andra. Till exempel identifiera värden på ”övrigt-rader” i specifikationer, identifiera värden över/under vissa belopp osv.

Skapa, arkivera och distribuera rapporter

25 april, kl. 12:00-12:30

Uppdaterar ni manuellt excellänksrapporter eller rapporter i Planning Analytics för att sedan skicka dem vidare i organisationen varje månad när bokslutet är klart? Hämtar ni information från Cognos Controller och Planning Analytics, olika typer av excelfiler för att sammanställa en rapport som sedan distribueras till intressenter i koncernen? Då kan roboten säkerligen effektivisera och hjälpa er med detta arbete. Genom att sätta olika typer av triggers kan rapporter distribueras så snart all information är korrekt.

• Automatiskt skapa och distribuera excellänksrapporter med data från Cognos Controller
• Automatiskt skapa och distribuera excel- eller web-rapporter från Planning Analytics/TM1.
• Arkivera rapporter för grupper och undergrupper på särskild plats i kundens miljö

Förberedelser inför ny rapporteringsperiod

16 maj, kl. 12:00-12:30

För att öppna en ny rapporteringsperiod i Cognos Controller krävs en del förberedelser. Roboten kan hjälpa till att skapa ny period automatiskt, snabbt och effektivt. Roboten säkerställer att vi inte glömmer någon detalj i processen.

Denna funktionalitet innehåller till exempel:
• Lägga upp ny submission
• Kopiera ingående balanser från föregående årsbokslut
• Kopiera manuella journaler från föregående period
• Kopiera REPO-värden för särskilda inmatningsformulär från föregående period
• Uppdatera aktuella valutakurser
• Stämma av ingående balanser för REPO-värden och manuella journaler
• Optimera databasen

Kundanpassade robot-lösningar

12 juni, kl. 12:00-12:30

På detta webinar visar vi vad vi byggt för kundanpassade robot-processer hos våra kunder. Vi kommer även att gå igenom nya uppslag till processer som kan automatiseras.