Skapa, arkivera och distribuera rapporter

Uppdaterar ni manuellt excellänksrapporter eller rapporter i Planning Analytics för att sedan skicka dem vidare i organisationen varje månad när bokslutet är klart? Hämtar ni information från Cognos Controller och Planning Analytics, olika typer av excelfiler för att sammanställa en rapport som sedan distribueras till intressenter i koncernen? Då kan roboten säkerligen effektivisera och hjälpa er med detta arbete. Genom att sätta olika typer av triggers kan rapporter distribueras så snart all information är korrekt.

  • Automatiskt skapa och distribuera excellänksrapporter med data från Cognos Controller
  • Automatiskt skapa och distribuera excel- eller web-rapporter från Planning Analytics/TM1.
  • Arkivera rapporter för grupper och undergrupper på särskild plats i kundens miljö

Praktisk Information:

Datum: 25 april
När: 12:00 -12:30
Var: Digital webinar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.