Telia Sverige ringer in Addedo för hjälp med Adaptive Insights

Telia Sverige är Sveriges största teleoperatör, både sett till omsättningen och antal kunder. Av Telia Companys totala omsättning om ca 100 miljarder SEK står Telia Sverige för ungefär en tredjedel. Företaget säljer anslutningar inom fast telefoni, datakommunikation, Internet, digital-tv, Ip-telefoni och mobiltelefoni till privatpersoner, företag och organisationer. Telia Sverige ingår i koncernen Telia Company.

Telia Sverige vände sig till oss på Addedo för att få hjälp med att anpassa och utveckla en ny modell för försäljnings- och omkostnadsprognosticering. Valet av systemstöd för denna nya planeringsmodell föll på Adaptive Insights. Ett verktyg som är lättarbetat med en kort startsträcka. Det är också mycket flexibelt. Det innebär att man kan börja i liten skala och snabbt dra nytta av verktyget. Samtidigt kan man bygga på ökad komplexitet senare. Att systemet är molnbaserat innebär även det mycket för den snabba startsträckan. Projektet är påbörjat och löper under våren.

Addedo stödjer Telia Sverige i utveckling en ny modell för försäljnings- och omkostnadsprognosticering. Valet av systemstöd föll på Adaptive Insights.
Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.