Vad händer hos Addedo kring Pillar II?

Det har säkert inte undgått någon som idag rapporterar in Country-by-Country till Skatteverket att vi snart får nya regler kring fastställande av miniminivåer för företagsbeskattning av bolag i multinationella koncerner. De nya reglerna, som kallas Pillar II, innebär ytterligare information om jurisdiktioner i koncernen samt komplicerade beräkningar för att säkerställa att jurisdiktionerna betalar en minimiskatt om 15%. Alla koncerner med konsoliderade intäkter över 750 MEUR är föremål för de nya reglerna.

Addedo var tidigt ute med en lösning, addedo.CbCR för Country-by Country rapporteringen. Den har funnits under ett antal år och är idag marknadsledande i termer av antal kunder. För att hjälpa våra kunder att möta de nya kraven kommer vi att lansera en ny modul. Detta för att kunna utföra Safe Harbour-reglerna i Pillar II.

Safe Harbour-reglerna är lättnadsregler som gäller under åren 2024 – 2026 och innebär att koncernen kan använda sina uppgifter i sin Country-by-Country-rapportering för att avgöra om en jurisdiktion uppfyller villkoren för tillämpning av lättnadsregeln. Denna modul tar vi fram som ett första steg för att möta behovet av att ta fram deklarationer och rapporter för Pillar II. Vår tidplan för att ha en färdig lösning för Safe Harbour är vid årskiftet 2023/2024.

Safe Harbour modulen kommer att kunna beräkna följande tester:

• DeMinimis-testet
• ETR-testet
• Substansbeloppstestet

Om en jurisdiktion på någon av testerna uppfyller kriterierna så är denna jurisdiktion en Safe Harbour. För de jurisdiktioner som inte uppfyller kraven för Safe Harbour behöver en tilläggsskatteberäkning göras. Beräkningen ska då göras enligt GloBE-reglerna för beräkning av effektiv skatt. Skillnaden mellan den beräknade effektiva skatten och den skatt som bolagen har beräknat ska bokas upp som en tilläggsskatt i koncernen.

Är du intresserad av att veta mer om vår modul hör av dig till mig

Hälsningar,
Susan Hartley | Product Manager
Addedo AB | Torsgatan 13, 111 23 Stockholm | Sweden
susan.hartley@addedo.com | www.addedo.com

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.