#VIÄRADDEDO

Möt Addedos Account Manager Sebastian Sedeki. Civilekonom från Lund som migrerat till Stockholm, den stora byn. Passion för att upptäcka alla världens hörn och länder. Enormt intresse för fotboll och tillhörande statistik.
Favorit Quote: ”Life is either a daring adventure or nothing at all.” -Helen Keller

Veckorna kan se väldigt varierande ut, men en typisk vecka innefattar vanligtvis en hel del kundsamtal, kundmöten och uppföljningar med både befintliga kunder och nya prospekts. Under vissa perioder kan det vara mer fokus på att besvara RFP:er och offerter, medan det andra veckor är mer fokus på att hitta nya affärsmöjligheter och knyta nya kontakter. Klassiskt på måndagar är ju att börja med ett säljmöte, vilket även är fallet här på Addedo, där vi växelvis antingen har gemensamt eller individuellt säljmöte.

Jag började på Addedo i augusti 2017, så min resa här har varit relativt kort. Jag kom närmast från IBM, där jag arbetade med andra lösningar, så lösningar för koncernredovisning, budget och prognos var ett nytt område för mig. Successivt så blev jag allt mer varm i kläderna i takt med att jag skuggade mina kollegor, träffade kunder och lärde mig mer om koncernekonomifunktionens utmaningar och behov. Det finns fortfarande väldigt mycket kvar att lära sig, men nu känner jag åtminstone att jag kommit igång ordentligt och har många spännade case att arbeta med.

Det är att vara omgiven av alla fantastiska och duktiga kollegor! Addedo som arbetsgivare har även väldigt sunda värderingar och jag tycker att jag får en väldigt bra work-life balance här. Som småbarnsförälder så behöver man flexibilitet för att få ihop livspusslet, så det uppskattas verkligen med balans i tillvaron. Dessutom så tycker jag att Addedo är en väldigt lyhörd arbetsgivare, vilket betyder mycket. Jag har kommit med många egna initiativ som jag inte bara fått gehör för, utan även själv har fått driva igenom, vilket har varit väldigt roligt!

Vi är ett härligt gäng med en bra sammanhållning och har en bra företagskultur. Det är högt i tak och alla hjälps åt. Vi är alla väldigt professionella i det vi gör och arbetar fokuserat, men skojar samtidigt en hel del med varandra och är lättsamma. Det finns otroligt mycket kompetens, och jag känner själv att jag lär mig något nytt varje dag.

Jag är ödmjuk och försöker alltid bjuda på många skratt, sprida positivism och vara hjälpsam.

Jag har berört några av dessa värdeord ovan redan, men framförallt lagarbete blir påtagligt när vi arbetar med RFP:er. Då är det många personer som är involverade när vi behöver sammanställa information med utgångspunkt i olika kompetenser. T ex i ett kundcase som jag har varit involverad i så har det varit upp mot 15 kollegor som varit med i bidragit med input och vi har alla fått hjälpas åt.

Framtiden ser ljus ut tycker jag! Redan under den relativt korta tid som jag har arbetat här så känner jag att jag har utvecklats otroligt mycket i min säljroll, men också inom området koncernrapportering och ekonomistyrning. Jag ser fram emot att utvecklas vidare i min säljroll och tycker att Addedo är en bra arbetsplats för detta. Dels då jag alltid har nära till väldigt kompetenta kollegor men dels också för att jag även löpande träffar många spännande koncerner och får en inblick i deras vardag och deras utmaningar.

Jag har faktiskt två utmaningar som direkt kommer i åtanke. Den ena är relaterad till rollen som säljare, där är jag ofta tycker att det är utmanande att ha full kontroll över min kalender och hur jag ska prioritera min tid. Dyker det upp nya affärsmöjligheter som behöver drivas så är det lätt hänt att andra arbetsuppgifter bortprioriteras. Detta kanske är fullt naturligt, då kunden alltid ska vara i fokus, men ibland kanske jag låter uppdykande uppgifter styra min kalender i högre grad än vad jag vill. Jag behöver helt enkelt bli bättre på time management! Min andra utmaning är att jag har svårt för att slå vår VD Johan i minipingis. Det brukar bli jämna matcher, men han är snäppet vassare. En vacker dag så 🙂

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.