Vikten av datavisualisering

Hur mycket är ett diagram värt? Möjligen miljoner i intäkter i en tid då ekonomiavdelningar hanterar mer och mer data.

Att försöka förstå alla belopp i ett excel-ark kan vara tidskrävande eftersom ändlösa kolumner och rader fulla med siffror inte berättar något för läsaren. Men genom att visualisera finansiell information så att läsaren kan fokusera på det som är viktigt, kan man snabbt och lätt presentera siffror på ett sätt som ger ledningen insikt och framsynthet att kunna ta strategiska beslut.

En majoritet av finansdirektörer presenterar sina rapporter i kalkylblad trots fördelarna med datavisualisering. Och om man huvudsakligen arbetar med kalkyblad tar det lång tid att skapa grafer och diagram, vilket är ogjort arbete om det sedan blir ändringar i siffrorna som diagrammet bygger på. Dessutom lägger man troligtvis så mycket tid på ett diagram som berättar ”vad som hände” att man inte hinner analysera ”varför det hände”.

Om man istället använder sig av aktiv planering och dashboards i realtid kan medarbetarna se vad som händer i företaget just nu, vilket kan driva fram beslutsfattande under redovisningsperioden istället för i slutet av månaden. För att kunna utnyttja fördelarna med den här nya typen av finansiell datavisualisering behöver man ett smart ekonomisystem, automatisk datainslamling samt datarensningsverktyg såsom ETL. Men när man väl har det på plats så märker man vilken skillnad det kan göra.

Adaptive Insights. Att visualisera finansiell information, ger ledningen insikt och framsynthet att kunna ta strategiska beslut.

Adaptive Insights

Adaptive Insights är ledande molnbaserad leverantör på den globala marknaden för systemstöd inom budget/prognos, rapportering/analys och koncernrapportering/konsolidering.

Addedo + Adaptive Insights

Vi har valt att arbeta tillsammans med Adaptive Insights då allt fler företag efterfrågar molnbaserade lösningar. Till ytterligare skäl hör att Adaptive Insights rankas särskilt högt hos analytikerna när det gäller kundnöjdhet. Samtidigt som Adaptive Insights har flest kunder i världen av alla motsvarande leverantörer.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.