Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen
Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Addedo Finance Day 2022

Användardag Cognos Controller

8.30 -09.00

Registrering
09.00 – 09.45“Högt affärstempo kräver verktyg till hjälp” – Pandox med Eva Sundin, Head of Finance
Henrik Erlandsson, Group Financial Controller
Barbro Strömbom, Group Financial Controller
09.45 – 10.00Kaffepaus
10.00 – 10.45”Automatisera dina manuella delar av koncernrapporteringen med addedo.Robot / RPA” - Addedo med Anders Lundberg

10.45 – 11.30

”Roadmap Cognos Controller” - Paul Allen, Product Manager, Financial Consolidation at IBM

Addedo Finance Day 2022

11.30 – 12.00

Kompletterande registrering
12.00 – 13.00Lunch vid Operakällaren
13.00 – 13.15Välkomna – Addedos VD Johan Berggårdh har ordet
13.15 – 14.00”Finance Transformation – Vilka är de viktiga delarna att få på plats och hur får man den att hända i praktiken?” - Matilda Bergström och Peter Lindström, Partners på KPMG Management Consulting
14.00 – 14.15 Tid för mingel
14.15 – 16.15Parallella spår
Sal 1
14.15 – 15.00”Vår resa till en koncerngemensam plattform för integrerad planering och uppföljning” - Skandia med Maria Sandström, Business Controller, Elisabeth Kling, Business Controller och Jakob Järnvall, Financial Controller
15.00 – 15.30Kaffe och mingel
15.30 – 16.15”Utmaningar och möjligheter med förvärvsintensiv verksamhet” Addlife med Sophia Dernulf, Koncernredovisningsansvarig och Christina Morander, Finance Manager
Sal 2
14.15 – 15.00”Från start-up till scale-up – industrialisering av solceller” – Exeger med Veronika Fridén, Accounting Manager och Frida Åkerblom, CFO
15.00 – 15.30Kaffe och mingel
15.30 – 16.15”Disclosure Management med stöd av CDM” - Arjo med Christofer Carlsson, VP Accounting & Tax
16.15 – 16.45Möjlighet till mingel
16.45 – 17.30Gemensam inspiration och avslutning
16.45 – 17.45”Ain´t no mountain high enough” med Aron Andersson
17.45 – 18.00Avslutande ord
18.00Traditionsenlig middagsbuffé, barhäng och dans

WIFI: OK guest
Lösen: internet