Planning Audition

Många av våra kunder ser idag över sina sätt att planera och prognostisera. Ibland handlar det om att separera budgeten i flera aktiviteter för att renodla syftena och tydliggöra. Samtidigt kan det handla om att ifrågasätta sin excelmodell som stöd för processen. Vi märker att man ofta har ett [...]
Läs mer Planning Audition

Planning Audition

Kom och ta del av marknadens ledande leverantörer av system för budget och prognos. På en gång. Flera företag vi träffar har stora utmaningar med sitt budget och prognosarbete. I synnerhet när det gäller systemstödet. Fler och fler har kommit till vägs ände med Excel. Man har insett att det är [...]
Läs mer Planning Audition

BabyBjörn hänger på Addedo

BabyBjörn är ett svenskt familjeföretag som grundades 1961 av Björn och Lillemor Jakobson. Idag finns BabyBjörn i över 50 länder runtom i världen. Man utvecklar och säljer produkter för de allra minsta. Ambitionen är att stötta föräldrarna med produkter för de första åren. Nu vänder man sig [...]
Läs mer BabyBjörn hänger på Addedo