Kund:Doktor.se
Tjänst:Koncernrapportering
Programvara:IBM Cognos Controller
Länk:

www.doktor.se

För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.
   

  För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.
    

   Projektbeskrivning

   Doktor.se valde tidigt under sin tillväxtresa att införskaffa ett standardsystem för koncernrapportering i syfte att förenkla och automatisera hela konsolideringsprocessen. Med vetskapen om att koncernen skulle växa blev det uppenbart att den gamla lösningen, (Microsoft Excel), inte skulle fungera tillfredsställande i längden och man valde att implementera Cognos Controller tillsammans med Addedo.

   Om Doktor.se

   Doktor.se grundades 2016 och är en av Sveriges största aktörer inom digital vård. Företaget äger även fysiska vårdcentraler och i dagsläget finns ett 20-tal vårdcentraler och vaccinationsmottagningar i Sverige. Inom Doktor.se-koncernen arbetar cirka 1 250 medarbetare, bland annat sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, allmänläkare, specialistläkare, psykologer, kuratorer och sjukgymnaster.