Kund: Haglöfs
Tjänst:Rapportering, budget och prognos
Programvara:SAP BPC
Länk:

www.haglofs.se

Projektbeskrivning

Addedo har hjälpt Haglöfs att implementera en systemlösning för deras budget- och prognosprocesser. Med data från försystem för produkter, personal mm tillsammans med utfallsdata så kan Haglöfs numera analysera sin verksamhet ned på den detaljnivå som man önskar.

Större förståelse

Lösningen har gjort att man fått en större förståelse i hela organisationen kring affärsplanering och ägandeskapet för att uppnå uppsatta mål. Den systemlösning som implemeterats hos Haglöfs är SAP Business Planning and Consolidation. Haglöfs nästa steg med SAP BPC kommer att bli att man drar nytta av att lösningen kan användas även för koncernrapportering. Denna implementationen beräknas påbörjas inom kort.

Om Haglöfs

Haglöfs har sedan starten 1914 vuxit och är numera Nordens största leverantör av outdoorprodukter. Allt började med en enda ryggsäcksmodell och i dag så har man över 500 artiklar. Haglöfs marknad är har växt succesivt och omfattar i dag Skandinavien, Europa och Asien. Haglöfs ingår sedan 2010 i ASICS Corporation.